Thương hiệu sản phẩm
Phản hồi chất lượng

Phụ tùng may miền bắc 1
0906227736

Phụ tùng may miền bắc 2
0904889065

Phụ tùng may miền bắc 3
0904889062

Phụ tùng may miền nam 1
0902262089

Phụ tùng may miền nam 2
0935728738

Phụ tùng may miền nam 3

Số người trực tuyến:
Số lượt truy cập: 104603

Dầu tẩy, hóa chất ngành may > Dầu tẩy


Mã sản phẩm: HH0000421
Tên sản phẩm: Chất tẩy dầu máy dính trên vải - tẩy khô ( không chứa chất clo) CF 833 (Sprayway TPR, SX tại TQ)

Số lượng:

Chi tiết sản phẩm