Máy ép, lộn, cắt, định hình Oshima
 Bạn đang ở: MÁY MÓC THIẾT BỊ >> Thiết bị phụ trợ >> Máy ép, lộn, cắt, định hình OshimaShow  Sort 
Anysew.vn_Máy ép túi OP-301
Máy ép túi OP-301
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy t?o hình tay áo OP- 500
Máy tạo hình tay áo OP- 500
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_máy ép
Máy ép ống quần/ lưng quần OP-888/ OP-889
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép tay áo và eo áo so mi OP-677
Máy ép tay áo và eo áo sơ mi OP-677
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép vai và lung áo so mi OP- 577
Máy ép vai và lưng áo sơ mi OP- 577
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_May ep vai OP-666.png
Máy ép tay áo và eo áo sơ mi OP-666
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép vai và lun áo so mi OP- 566
Máy ép vai và lưng áo sơ mi OP- 566
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép tay áo so mi OP-5991/699
Máy ép tay áo sơ mi OP-5991/699
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? áo và tay áo OP-588
Máy ép cổ áo và tay áo OP-588
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy dóng tay áo OP-5881/5882
Máy đóng tay áo OP-5881/5882
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy d?nh hình c? áo OP-585AB/5851
Máy định hình cổ áo OP-585AB/5851
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_Máy ép c? tay áo b?ng khí nén OP-606
Máy ép cổ tay áo bằng khí nén OP-606
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn-máy c?t, ép l?n c? áo
Máy cắt, lộn và ép cổ áo OP-56III
Giá:
Số lượng:
Anysew.vn_ máy ép l?n, c? áo
Máy ép, lộn và cắt cổ áo bằng khí nén OP-535/120T
Giá:
Số lượng: